Broer Okan O. spoorloos

Carin aka Trijntje had ons via de newssubmit het volgende te melden:

zgr O., de broer van Okan O. die vorige week zorgde voor een ontknoping in de inmiddels vijf jaar durende verdwijningszaak van Marion van Buren en haar dochtertje Romy, blijkt spoorloos. zgr O. wees de ouders van Marion vorige week de plek in de duinen aan waar het tweetal begraven lag.

De Alkmaarse persofficier van justitie mr. Ruud Steinhaus bevestigde gisteren dat men de 24-jarige zgr O. wil verhoren over de toedracht van de dubbele moord op moeder en kind door zijn oudste broer Okan O. op 8 juni 1997, vijf jaar geleden. Justitie en politie konden zgr - die vooralsnog als getuige en niet als medeplichtige wordt beschouwd - niet bereiken. Volgens geruchten zou hij zijn gevlucht om aan arrestatie te ontkomen.

Tegenstrijdige verklaring
Ook heeft zgr aan de ouders van Marion een ander verhaal verteld dan aan de politie. Tegen de ouders zei hij dat hij wist van het misdrijf omdat hij op de bewuste avond met zijn broer naar de plaats was geweest waar Romy en Marion waren begraven. Haaks op deze verklaring vertelde hij de politie echter dat zijn oudste broer hem pas na een maand het graf had gewezen.

De plek waar Okan zijn vriendin en dochtertje om het leven bracht, ligt in een verlaten duinpan. Waarom de toen 24-jarige Okan, die nog geen jaar na het misdrijf aan kanker overleed, voor deze plaats koos, is duidelijk geworden door een getuigenverklaring. Een vriendin van Marion onthulde, dat Okan en zijn vriendin daar al eens eerder in het wild hadden gekampeerd.

Het gerechtelijk laboratorium heeft uit onderzoek aan de lichamen niet meer kunnen vaststellen hoe zij zijn gedood. Behalve in Nederland heeft de dramatische affaire ook in Turkije, waar Okan werd geboren, de aandacht getrokken. Het in West-Europa veelgelezen Turkse dagblad Hriyett pakte fors uit met het afgrijselijke nieuws.