'VS verklaren Irak binnen enkele weken de oorlog'

Flip en Spooner2k/ Carlo hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Volgens de Britse zondagskrant The Observer verklaart Bush de Iraakse leider Saddam Hoessein binnen enkele weken de oorlog. De door de VS geleide militaire interventie in de Golfregio om Saddam te verdrijven, zou deze winter al beginnen. Bush bepaalt deze maand nog de strategie.

De VS en Groot-BrittanniŽ zijn het, zo blijkt uit de Britse media, in toenemende mate oneens over de legitimiteit van een actie tegen Irak. Het Iraakse regime heeft de deur op een kier gezet voor nieuwe wapeninspecties, maar Washington ziet in dat aanbod geen reden de voorgenomen gedwongen val van Saddam uit te stellen.

Binnen de Britse regering is er meer terughoudendheid, omdat alleen het verdrijven van Saddam Hoessein onvoldoende reden kan zijn voor een grootscheepse militaire aanval met alle gevolgen van dien.

The Sunday Telegraph meldde dat de Britse premier Tony Blair ook wil dat er eerst vredesbesprekingen tussen IsraŽl en de Palestijnen op gang worden gebracht, voordat een aanval op Irak kan plaatsvinden. Washington zou geen koppeling tussen beide kwesties willen leggen.