Vrouw betaalt 35 jaar het straatlicht

proximity had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een 92 -jarige vrouw in Zuid-Afrika vond dat haar elektriciteitsrekening wel erg hoog was. Na jaren klachten te hebben ingediend vond de plaatselijke overheid dat er maar eens een elektriciteitsmeter geplaatst moest worden. Tijdens het installeren vonden de installateurs echter dat drie straatlantaarnpalen op haar meter waren aangesloten.

De gemeente heeft direct de huisbaas om opheldering gevraagd en die wees uit dat de eerste elektriciteitsmeter zo'n 35 jaar geleden was geplaatst en dat het gebruik van de straatverlichting sindsdien voor haar rekening kwam. Het viel overigens wel op dat de buurvrouw, die van koken en bakken houdt, veel minder energie verbruikt. De oorzaak moet worden gezocht in een fout die de vroegere gemeenteraad heeft gemaakt. Het is nog niet bekend of de vrouw een schadeclaim heeft ingediend.