Vluchtelingen minder hoog geschoold dan aangenomen

ExTec had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Vluchtelingen zijn veel minder vaak hoog opgeleid dat veelal wordt aangenomen. Dit zeggen onderzoekers van het Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen (ITS). Volgens hen klopt de aanname dat vluchtelingen meestal in hun geboorteland tot de sociaal sterkere klassen behoren, ook niet.

Onderzoeker H. van den Tillaart vindt de beeldvorming in politiek en media over asielzoekers eenzijdig. ,,De media brengen bijvoorbeeld vaak verhalen over Afghaanse of Iraakse juristen of ingenieurs. Maar vluchtelingen zijn veel vaker veehoeder, herder of sjouwer,'' aldus de wetenschapper.

Voor vluchtelingen valt het niet mee de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Van den Tillaart: ,,Dat valt altijd tegen, ook voor hooggeschoolden. Daarom moeten zij vaak beginnen in een functie onder hun eigenlijke niveau.''