Jongeren zuipen zich ziek op Terschelling

Het alcoholge(mis)bruik deze zomer van vakantievierende jeugd op Terschelling loopt de spuigaten uit: Nog nooit zijn er zoveel gevallen van alcoholvergiftigingen op het eiland geweest als dit jaar. In 14-dagen tijd zijn al drie meisjes en twee jongens (van 14 tot 16 jaar) met alcoholvergiftiging naar het vaste land gebracht.

Huisarts P. Smit op Terschelling zegt ,,In de dertig jaar dat ik werkzaam ben als huisarts op het eiland heb ik nog nooit zoveel gevallen meegemaakt. Deze vijf jongeren, bij wie het gelukkig met een sisser is afgelopen, zullen niet de laatsten zijn."

De jongeren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar drinken volgens de huisarts zo een liter sterke drank op. ,,Ze hebben waarschijnlijk geen idee wat dat met hen zal kunnen doen. De lever kan hiervan een enorme klap krijgen. Als je er niet op tijd bij bent, kun je er zelfs aan doodgaan".