Ophef over wachtgeldregeling Bijlhout

Er is in de Tweede Kamer ophef ontstaan over de 'aanzienlijke' wachtgeldregeling voor ministers en staatssecretarissen die al heel snel na hun aantreden opstappen.

De SP heeft gezegd het "belachelijk'' te vinden dat een opgestapte bewindspersoon, zoals ex-staatssecretaris Bijlhout, twee jaar lang recht heeft op een uitkering van in totaal ruim 150.000 euro, terwijl er sprake is van een dienstverband van slechts enkele uren.

Bijlhout heeft gezegd dat ze "in het belang van haar twee kinderen van 8 jaar en 14 jaar wel aanspraak wil maken op het wachtgeld''.

Behalve de SP hebben ook het CDA, de VVD en D66 gezegd de wachtgeldregeling kritisch te gaan bekijken. "Ik zou wel eens precies willen weten of iemand ook recht heeft op een dergelijke uitkering, terwijl er sprake is van verwijtbaar gedrag. Dat is toch heel iets anders dan wanneer iemand moet opstappen omdat het kabinet in zijn geheel is gevallen'', aldus CDA'er Rietkerk, die daarmee doelt op de onjuiste informatie die Bijlhout aan de toenmalige formateur Balkenende heeft gegeven.

LPF-leider Mat Herben daarentegen vindt het goed dat Bijlhout gebruik kan maken van een wachtgeldregeling. "Ze is al genoeg gestraft", aldus Herben.

In het eerste jaar bedraagt het maandelijkse wachtgeld voor een staatssecretaris 80 procent van het bruto maandsalaris van § 8558 en in het tweede jaar ligt dat percentage op 70 procent.

De SP roept Bijlhout op om haar uitkering niet aan te vragen. "Dit wachtgeld is echt te gek voor woorden. Ik kan me niet voorstellen dat iemand van de LPF het onderste uit de kan wil halen'', aldus Van Bommel.