Wat te doen bij geweld op straat

Rorik had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een nieuwe landelijke campagne gericht op geweld op straat, gaat vandaag van start. In deze campagne wordt duidelijk gemaakt hoe men veilig en verantwoord kan reageren als men getuige is van geweld op straat. Het doel is om de afzijdigheid en het gevoel van machteloosheid te doorbreken.

Het gaat erom dat er 112 gebeld dient te worden, de kenmerken van de dader onthouden dienen te worden en dat het slachtoffer niet alleen gelaten moet worden na een geweldsmisdrijf.

De campagne heet: "Weet wat je te doen staat als het om geweld gaat" en gaat verder waar de campagne van vorige zomer gestopt is.

Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks ongeveer 25.000 geweldsincidenten plaatsvinden, waarbij de dader en de slachtoffer onbekenden van elkaar zijn. En bij de meeste incidenten zijn jongeren betrokken.