Beslissing niet-roken bij poppodia uitgesteld

Het kabinet heeft vandaag in haar laatste vergadering besloten een beslissing over het roken bij popconcerten over te laten aan het nieuwe kabinet. Het ministerie van VWS wilde het rookverbod, dat nu al geldt in theaters, uitbreiden tot onder andere poppodia.

Die waren daar niet bepaald blij mee. De De Vereniging van Nederlandse Poppodia (NVP) was boos over deze uitwerking van de tabakswet, omdat het hen zou verplichten om aparte rookplekken in te richten. Ook voelen de exploitanten van de popzalen er niets voor om mensen die een rookverbod overtreden met harde hand te verwijderen. Bij de NVP zijn onder andere Paradiso en de Melkweg aangesloten.