Overeenstemming zetelverdeling kabinet bereikt

De LPF, VVD en CDA zijn het eens over de nieuwe zetelverdeling van het kabinet. Balkenende, aangesteld als formateur, maakte dat bekend. De LPF-fractie was tevreden over het akkoord. Eerder werd Mat Herben, fractievoorzitter van de LPF, teruggestuurd door de fractie omdat zij niet akkoord gingen met de verdeling.

Het akkoord werd op enkele punten aangepast. Zo wordt de nieuwe minister voor Integratie ondergebracht op het departement van Justitie. Dezelfde minister wordt tevens de verantwoordelijke voor het asielbeleid. De LPF krijgt daardoor de hernoemde post 'Vreemdelingenbeleid en Integratie' toebedeeld. Eerder viel Integratie onder Binnenlandse Zaken.

Varela, vice-fractievoorzitter van de LPF, is tevreden: "Dit is het best haalbare". Ook fractievoorzitter Herben en secretaris Eerdmans waren blij met het nieuwe akkoord.

De ministerposten zien er nu als volgt uit, waarbij laatstgenoemde kandidaat is voor de desbetreffende ministerpost:

CDA - Algemene Zaken - Jan Peter Balkenende
CDA - Justitie - Piet Hein Donner
CDA - Buitenlandse Zaken - Jaap de Hoop Scheffer
CDA - Sociale Zaken - Dammis de Geus
CDA - Onderwijs - Maria van der Hoeven
CDA - Landbouw - Cees Veerman
LPF - Economische Zaken - Eduard Bomhoff
LPF - Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Eduard Bomhoff
LPF - Verkeer en Waterstaat - ?
LPF - Vreemdelingenbeleid en Integratie ?
VVD - FinanciŽn - Hans Hoogervorst
VVD - Binnenlandse Zaken - Johan Remkes
VVD - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - ?
VVD - Defensie - Henk van Hoof

De staatssecretariaten zijn als volgt ondergebracht:

CDA - Ontwikkelingssamenwerking
CDA - Economische Zaken
CDA - Volksgezondheid, Welzijn en Sport
CDA - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
CDA - Defensie
LPF - Openbare Orde
LPF - FinanciŽn
LPF - Cultuur en Media
LPF - Landbouw
LPF - Emancipatie
VVD - Sociale Zaken
VVD - Europese Zaken
VVD - Onderwijs
VVD - Verkeer en Waterstaat

Maxime Verhagen wordt nieuwe fractievoorzitter CDA

Vanavond is ook direct besloten dat Maxime Verhagen de nieuwe fractievoorzitter van het CDA wordt. Verhagen volgt Balkenende op, die nu premier wordt. Verhagen was eerder woordvoerder buitenland in de Tweede Kamer.