Dominee wil verzet tegen regeerakkoord

GYZ had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Dominee Visser, bekend van zijn verslaafdenopvang in de Rotterdamse Pauluskerk, roept de kerken in Nederland op om massaal in verzet te komen tegen het nieuwe regeerakkoord van CDA, LPF en VVD. Het akkoord is volgens hem beschamend en verbijsterend, met name als het gaat om minderheden, verslaafden en vluchtelingen.

''Het is om je kapot te schamen als er wordt gezegd dat dit een expressie is van christen-democratisch denken, er is niets christelijks in te ontdekken. De kerken moeten nu dwars gaan liggen tegen maatregelen die onmenselijkheid bevorderen, het egoïsme en eigenbelang zal aan de kaak moeten worden gesteld'', aldus Visser.

Volgens de dominee is kroegpraat nu verheven tot regeringsbeleid