Volkert van der G. blijft onder toezicht

Disorder had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Minister Korthals van Justitie heeft er met een noodmaatregel voor gezorgd dat de verdachte van de moord op Pim Fortuyn dag en nacht met camera's geobserveerd kan blijven. De Raad voor Strafrechtstoepassing besloot vorige week dat het cameratoezicht moest stoppen.
Door een regeling die al in de pijplijn zat versneld in te voeren, omzeilt de minister dit. De advocaten van Van der G. beschuldigen de minister ervan dat hij de maatregel speciaal voor Van der G. heeft ingevoerd. Volgens de nieuwe regeling kan Justitie in meer gevallen besluiten om verdachten en gedetineerden met camera's in de gaten te houden.

"Het is evident dat de minister zijn bevoegdheid algemene regelgeving uit te vaardigen heeft misbruikt om ervoor te zorgen dat het cameratoezicht alsnog gehandhaafd kan blijven," stelt advocaat A. Franken.

Een woordvoerster van het ministerie van Justitie weerspreekt dat de regeling speciaal voor Van der G. is gemaakt. "Uit de evaluatie van de Penitentiaire Beginselenwet bleek al dat het cameratoezicht te rigide was geregeld. Er werd ook al gewerkt aan een wijziging. De nieuwe regeling is alleen versneld ingevoerd," aldus de woordvoerster.

De Raad voor Strafrechtstoepassing bepaalde vorige week donderdag na een klacht van de raadslieden van de verdachte dat de camera's uit de cel van Van der G. verwijderd moesten worden. Dit ondanks beweringen van de directeur van het huis van bewaring Demersluis dat hij over informatie beschikt waaruit zou blijken dat de verdachte een poging tot zelfdoding zal doen of zal proberen te ontvluchten.

Volgens de voorzitter van de beroepscommissie was de informatie te vaag om te kunnen concluderen dat de geestelijke of lichamelijke toestand van Van der G. cameratoezicht noodzakelijk maakt. Justitie had ook nagelaten een deskundige te raadplegen over de voortzetting van het cameratoezicht. Volgens de oude regels is cameratoezicht alleen geoorloofd als er een risico is dat de verdachte zelfmoord wil plegen.

Franken, die meermalen met Van der G. heeft gesproken, ontkent dat de milieuactivist zelfmoordneigingen heeft. "Iedere aanwijzing daarvoor ontbreekt. Ook ontbreekt iedere aanwijzing voor een voornemen tot ontvluchting. De omstandigheden waaronder van der G. is gedetineerd, maken ook dat een ontvluchting onmogelijk is," zegt Franken.

De raadsman stelt dat tijdens de procedures over het cameratoezicht is gebleken dat het ministerie van Justitie de directeur van het huis van bewaring direct heeft aangestuurd. "Het ministerie heeft direct in de rechtsgang ingegrepen door de regelgeving te wijzigen en speciale regels voor Van der G. te ontwerpen," meent Franken.