Verplichte inburgeringscursus voor imams

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter een voorstel van de Socialistische Partij, dat een inburgeringscursus voor imams, die in Nederland wonen, verplicht stelt.

Onlangs bleek uit een uitzending van Nova dat sommige imams in preken oproepen tot de vernietiging van de vijanden van de islam. Zoiets kan in Nederland niet, vindt de Kamer.

Taalcursus

Overigens blijkt dat steeds meer etnische minderheden die al langer in Nederland verblijven, geïnteresseerd zijn in een taalcursus Nederlands. Dat blijkt uit een toename van de wachtlijst met ruim 25 procent in het afgelopen half jaar. Oudkomers lijken ook minder snel op te geven.
Door de toegenomen interesse in een taalcursus, zijn er vooral in de grote steden grote wachtlijsten ontstaan.

Gisteren liet directeur Ir. A. Aboutaleb van FORUM, het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, in Nova weten dat van de bijna 1.8 miljoen allochtonen in Nederland, er zo'n 500.000 extra taalonderwijs behoeven.