Kamer bespreekt regeerakkoord

De oppositie heeft vanochtend het regeerakkoord van CDA, LPF en VVD sterk bekritiseerd. Zo meent de PvdA dat de problemen niet worden opgelost, maar vooruitgeschoven omdat het nieuwe kabinet geen extra geld wil uittrekken voor onderwijs, veiligheid en zorg. Ook D66 had weinig goede woorden over voor het beleid. Een 'Grijze' coalitie noemde fractieleider De Graaf het.

Het is overigens voor het eerst dat een aankomend kabinet samen met de informateur het regeerakkoord aan de Tweede Kamer voorlegt voordat het definitief gesloten is. Informateur Donner schoof aan bij Balkenende, Herben en Zalm en deed verslag van de onderhandelingen. Hij sprak van een "saaie, maar snelle" informatie. ''De saaiheid kwam door mijn karakter, de snelheid door mijn gesprekspartners'', aldus Donner.

Donner wees erop dat CDA, LPF en VVD een regeerakkoord hebben opgesteld onder verslechterde economische omstandigheden, die budgettaire ruimte beperken en bezuinigingen noodzakelijk maken. Daarover sprak de informateur aan het begin van de onderhandelingen onder meer met directeur Don van het Centraal Planbureau (CPB).