Regeerakkoord goedgekeurd door fracties

De kogel is vanochtend door de kerk gegaan. De kamerfracties van CDA, VVD en LPF zijn akkoord gegaan met het regeerakkoord, zoals dat is opgesteld door de onderhandelaars. Nu de drie beoogde coalitiefracties hun fiat hebben gegeven, stuurt informateur Donner het akkoord naar de Tweede Kamer. Vanaf dat moment is de tekst van het zogenaamde strategisch akkoord te vinden op het internet. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het regeerakkoord. Vervolgens zal koningin Beatrix CDA-leider Balkenende vragen een kabinet te formeren. Naar verwachting staat de ploeg ministers en staatssecretarissen half juli bij Beatrix op het bordes.

Een van de laatste veranderingen die men is overeengekomen is het verlagen van de kinderbijslag voor kinderen die niet in een EU-land tot 10 procent van het bedrag voor kinderen in Nederland. Verder draait het kabinet de geldkraan dicht voor onderwijs aan allochtonen in hun eigen taal en zit er nog een extra lastenverlichting voor bedrijven in het vat. Ook krijgt de nieuwe minister van Verkeer de bevoegdheid om een spoedwet voor verbreding van wegen in te dienen. Verder zijn ze overeengekomen dat landen die uitgeprocedeerde asielzoekers niet terugnemen, geen ontwikkelingsgeld meer krijgen.

Strategische Regeerakkoord [bron: RVD]