Weinig vrijheid in Arabische landen

In een vandaag verschenen rapport van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, het UNDP, staat dat de Arabische landen het laagste niveau van vrijheid ter wereld hebben.

In de 22 landen van de Arabische Liga is het bar slecht gesteld met de burgerrechten, politieke vrijheden en de onafhankelijkheid van de media. Het gebrek aan vrijheid belemmert volgens de VN de ontwikkeling in die landen.

Er zijn ook andere oorzaken voor de achterblijvende ontwikkeling in Arabische landen aan te wijzen: Het ontbreken van enige vorm van vrouwenemancipatie en het slechte onderwijs.