AMC zoekt vrijwilligers XTC-test

Yitsan had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Academisch Medisch Centrum onderzoeken of XTC schadelijke gevolgen heeft op het menselijk brein. Hiervoor proberen zij vrijwilligers te werven die niet bekend zijn met het gebruik van XTC, maar dit wel willen proberen.

Onderzoek op dieren wees al uit dat er hersenbeschadiging optreedt

Het doel is in de verdere toekomst betere voorlichting te kunnen geven aan (mogelijke) XTC gebruikers.