Marokkaanse vaders steken kinderbijslag in eigen zak

Ray_16v had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De opsporingsdienst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een listige fraude ontdekt met kinderbijslag voor Marokkaanse kinderen. De vaders van 120 Marokkaanse kinderen hebben het geld steeds achterover weten te drukken, waarvan de kinderen het slachtoffer waren. Die hebben het geld namelijk nooit gezien. Om het aannemelijk te maken dat ze de kinderbijslag wel degelijk naar het Noord-Afrikaanse land overmaakten, vervalsten de vaders internationale postwissels van de Postbank. Met deze postwissels kunnen ouders hun onderhoudsbijdrage voor een in het buitenland wonend kind aantonen.

De fraude strekt zich uit over een aantal jaar en de Sociale Verzekeringsbank heeft in ieder geval 450.000 gulden kunnen achterhalen. Dit geld zal worden teruggevorderd van de vaders. In alle gevallen heeft de bank aangifte gedaan. Inmiddels heeft de bank besloten dat de postwissels, met ingang van 1 januari 2003, niet meer als bewijsmiddel worden geaccepteerd.