Verwijzing naar God in gelofte ongrondwettelijk

ChrisJX had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De uitspraak van het Amerikaanse Federale Hof dat de verwijzing naar God in de gelofte van trouw aan de Amerikaanse vlag ongrondwettig is, heeft tot grote verontwaardiging geleid in de Verenigde Staten.

Diverse senatoren bestempelden het vonnis als 'stompzinnig' en 'getikt'. Senator Byrd zei over de rechter: ,,Laat deze man, die geen rechter zou moeten zijn, niet in aanmerking komen voor promotie zolang ik lid ben van deze Senaat. We zullen hem niet vergeten zijn."
Een inderhaast door de Democraten opgestelde resolutie waarin staat dat de gelofte niet in strijd is met de Grondwet werd met 99 tegen 0 stemmen aangenomen en bij wijze van uitzondering werd staande gestemd.

Het proces was aangespannen door een atheistische vader die er bezwaar tegen had dat zijn dochter deze gelofte op school moest afleggen. Het afleggen van de gelofte aan de vlag is op Amerikaanse scholen de normaalste zaak van de wereld.

De volledige gelofte luidt als volgt:
To the Flag
Of the United States of America
And to the Republic
For Which it Stands
One Nation
Under God,
Indivisible,
With Liberty
And Justice
For All