Vlaamse scholieren weten meer dan Nederlandse

iru had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Universiteit van Gent is gebleken dat Vlaamse scholieren meer weten dan Nederlandse scholieren. Niet meer dan 1 op de 4 Nederlandse scholieren (23 Procent) weet waar de zon ondergaat. In Vlaanderen weet 40 Procent het juiste antwoord. Ook beschikken Nederlandse kinderen over een kleinere woordenschat en boeken minder prestaties bij rekenen in tegenstelling tot hun Vlaamse leeftijdsgenoten.

De oorzaak hiervan ligt bij het feit dat er verschillen in het onderwijssysteem zit. In Vlaanderen blijkt het systeem effectiever op het gebied van algemene intelligentie.

Nederlandse kinderen kunnen wel beter improviseren en geven op elke "waarom-vraag" een uitvoerig antwoord. De Vlaamse kinderen zeggen vaak dat ze het gewoon niet weten. Ook blijkt uit het onderzoek dat er weinig verschil zit tussen jongens en meisjes. Er wordt wel verschillend gescoord op deelgebieden. Jongens hebben meer feitenkennis, zijn beter in rekenen en ruimtelijk denken. De meisjes slaan sneller informatie op en zijn zorgvuldiger.