Illegalen crimineler door strenger beleid

buttman, NILATS en SvenG hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Wanneer de overheid een strenger vreemdelingenbeleid voert, dan zal de criminaliteit onder illegalen sterk toenemen. Dat verwacht hoogleraar G. Engbersen op basis van onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Uit lopend onderzoek van Engbersen blijkt dat illegalen nu al sterk oververtegenwoordigd zijn in het criminele circuit. ''Door illegalen geen toegang te geven tot werk en sociale voorzieningen, wordt een grote groep ondergronds gedrukt'', stelt Engbersen.
De hoogleraar onderzocht de cijfers van 25 politiekorpsen tussen 1997 en 2000. In die jaren hield de politie 53.000 keer een illegaal aan (na aftrek van hen die meerdere malen vastzaten komt dat neer op 47.000 illegalen). Het totale aantal illegalen in Nederland wordt geschat op 150.000.

Meer dan 30% van de arrestanten heeft een misdrijf gepleegd. Het gaat dan meestal om een klein delict zoals bijvoorbeeld diefstal (22%), 9% pleegde een drugsdelict en zo'n 3% vermoordde of beroofde iemand. Vooral Noord-Afrikanen zijn volgens Engbersen, samen met Oost-Europeanen, erg actief in de (kleine) criminaliteit. Surinamers plegen veel drugsmisdrijven en Turken zijn weinig crimineel. Dat laatste komt volgens Engbersen omdat de Turken een hechte gemeenschap vormen die de illegalen opvangen.

Professioneel uitzetbeleid

Om nog meer criminaliteit van illegalen te voorkomen bepleit Engbersen onder meer een pardon voor sommige illegalen (zoals Pim Fortuyn bepleitte, maar die de LPF bij de kabinetsformatie liet varen), en een professioneel uitzetbeleid. Geen symboolbeleid, zoals het opzetten van een uitzetbureau, maar verdragen sluiten met landen, zodat mensen echt terugkunnen, aldus de hoogleraar, die wel een voorstander is vůůr beperkend vreemdelingenbeleid.