Intelligentie blijkt erfelijk te zijn

Een onderzoek naar de erfelijkheid van IQ onder 688 mensen uit 271 families, heeft uitgewezen dat intelligentie in hoge mate erfelijk is.

Alle personen die meededen aan het onderzoek werden getest door middel van een hersenscan en een IQ-test.

Ongeveer 80 tot 90 procent van de verschillen in IQ tussen familieleden is te verklaren door verschillen in erfelijke aanleg. De professor die het onderzoek leidde constateerde ook dat mensen met een hoog IQ een groter hersenvolume hebben. Ook hersenvolume is erfelijk bepaald.