Grote variatie in drempels irritant

Talk2me had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Er moet een einde komen aan de grote onderlinge verschillen tussen verkeersdrempels in Nederland, zo meent het nationale kenniscentrum voor verkeer CROW, dat pleit voor drempels uniformiteit in profiel en hoogte. Volgens CROW komt de huidige variate de herkenbaarheid niet ten goede en bovendien ergeren weggebruikers zich aan de grote verscheidenheid van drempels.

CROW directeur I. Koster pleit in een notitie die hij woensdag aan minister Netelenbos (Verkeer) zal overhandigen, ook voor slechts één waarschuwingsbord voor de drempels. Het CROW heeft richtlijnen opgesteld voor de hoogte, vormgeving, aanleg, constructie en toepassing van drempels. Met deze richtlijnen moeten de drempels zo herkenbaar worden voor de automobilist dat een waarschuwingsbord overbodig wordt. Bij een nieuwe drempel kan echter wel een bord worden gezet, maar dat zou dan hetzelfde bord moeten zijn dat in andere Europese landen wordt gebruikt.