Bijna helft Nederlanders voor doodstraf

Twee van de vijf Nederlanders (43 procent) is voorstander van de doodstraf, zo blijkt uit een enquête die door het NIPO is gehouden onder ruim 900 kiesgerechtigde Nederlanders. Vooral mensen die een ernstige misdaad hebben begaan zouden de doodstraf opgelegd moeten krijgen. Overigens blijkt uit hetzelfde onderzoek dat 42% juist tegen de doodstraf is.

Voorstanders zijn vooral te vinden onder de aanhang van de Lijst Pim Fortuijn (LPF). Zeventig procent van de LPF stemmers wil dat de doodstaf heringevoerd wordt. In de achterbannen van D66, GroenLinks en de Socialistische Partij bevinden zich vooral de tegenstanders van deze strafmaatregel. Bij de overige partijen zijn evenveel voor-als tegen standers te vinden.

Bij ondervraagden die eerst tegen en nu voor de doodstraf zijn blijkt de ommezwaai vooral het gevolg te zijn van recente gebeurtenissen zoals de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september en de moord op Rowena Rikkers (het 'meisje van Nulde').