Verband tussen tatoeages en slecht gedrag

DinX had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een 'slecht' uiterlijk en slecht gedrag gaan samen, zo blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten werden gepubliceerd in het blad Pediatrics. Jongeren met tatoeages en piercings op andere plaatsen dan door hun oren blijken zicht vaker te buiten te gaan aan seks, drank en drugs dan leeftijdsgenoten die geen lichaamsversieringen dragen. Ook koesteren zijn vaker zelfmoordgedachten.

Volgens de Washington Post van dinsdag verrasten de resultaten zelfs de onderzoekers, die ervan uit gingen dat de populariteit van tatoeages en piercings er inmiddels wel voor gezorgd zou hebben dat er niet langer een verband zou bestaan tussen rebels gedrag en het dragen van dergelijke lichaamsversieringen. Het onderzoek, hoewel de doelgroep zeer beperkt is, geeft een beter beeld dan eerdere onderzoeken die gedaan werden in gevangenissen en psychiatrische klinieken, aldus deze krant.