Grootscheepse hervormingen tegen terreur

Opdat Amerika en Europa het hoofd kunnen bieden aan nieuwe terreuraanvallen, groter en erger dan vorig najaar in New York, gaan in Amerika de veiligheidsdiensten op de schop en krijgt de NAVO een totaal nieuwe organisatie, een nieuwe commandostructuur en nieuwe militaire middelen. Dit alles kondigde Amerikaanse president Bush vannacht aan in een televisierede.

Bush sprak van de 'grootste reorganisatie aan binnen de Amerikaanse overheidsdiensten sinds 1947'. De plannen omvatten onder andere de oprichting van een nieuw departement voor de bestrijding van terrorisme. Dit departement moet garant staan voor een efficiŰnt toezicht op de nationale veiligheid. De aangekondigde hervormingen zijn het gevolg van de felle kritiek op de FBI en de CIA, als zouden zij laks hebben omgesprongen met informatie over de aanslagen van 11 september 2001.

Secretaris-generaal Robertson en de Amerikaanse generaal Ralston, NAVO-opperbevelhebber in Europa, werden gisteren door 19 NAVO-ministers van Defensie gemachtigd concrete voorstellen uit te werken voor de hervorming binnen de NAVO.

In Brussel waarschuwde Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld voor aanvallen, 'waarbij die van 11 september verbleken'. ,,De situatie is erger dan wij denken. Ik weet uit ervaring dat geheime diensten jaren op de feiten kunnen achterlopen'', aldus Rumsfeld. Tevens waarshuwde hij voor 'terroristische organisaties (die) op een agressieve manier bezig zijn zich meester te maken van massavernietigingswapens'. ,,Denk niet dat groepen die daarmee kunnen omgaan, de kaart van Europa niet kennen'', aldus de Amerikaanse bewindsman.

De NAVO ministers hebben toegezegd geld uit te trekken om het hoofd te kunnen bieden aan verrassingsaanvallen van terreurgroepen die niet aan staten verbonden zijn. Tegelijkertijd werkt Robertson plannen uit voor een gestroomlijnder organisatie en een eenvoudiger militaire structuur.

Amerika en ook Robertson klagen al jaren dat Europa veel te weinig investeert in Defensie. NAVO houdt haar klassieke verdedigingstaken, maar spendeert daaraan naar verhouding aanzienlijk minder dan tijdens de Koude Oorlog. Rumsfeld: ,,Terreurorganisaties bestrijd je niet met bommen.'' Tegelijkertijd moet de nieuwe organisatie de NAVO in staat stellen tegen 2004 nieuwe leden te verwelkomen. Op de vraag of de NAVO nu voor militaire operaties geen territoriale grenzen meer erkent zei Rumsfeld: ,,Iedereen op elk moment beschermen tegen elke techniek die terreurgroepen willen gebruiken, is onmogelijk. De enige manier is dus: hun netwerken vernietigen, waar zich die ook bevinden.''

Met dank aan Pseudo voor de bijdrage