Actie tegen pinpasfraude onder jongeren

webspider had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De komende twee weken houden de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een offensief tegen jongeren die fraude plegen met pinpassen. Ongeveer 200 jongeren zullen door de politie ondervraagd worden, en naar verwachting zullen enkele hiervan ook daadwerkelijk gearresteerd worden.

Uit een gezamelijk onderzoek van de politie en het OM is een lijst van ongeveer 200 namen naar voren gekomen van jongeren die hun pinpasjes tegen betaling van 250 tot 500 euro uitlenen aan criminelen. De criminelen gebruiken de passen om met gewijzigde overschrijvingskaarten geld door te sluizen naar de rekening van de jongeren.

Met het project, dat de naam Actie Schoolplein kreeg, wil de politie duidelijk maken dat pinpasfraude grote consequenties kan hebben voor de fraudeur: een strafblad en moeilijkheden met het afsluiten van een lening of hypotheek. Ook zullen de banken de geleden schade terugvorderen bij de dader. Met de actie hopen politie en OM tevens de opdrachtgevers van de pinpasfraude, die volgens de politie onder leiding staan van een Nigeriaans crimineel netwerk, te kunnen ontmaskeren.