Coalitie: 6 miljard bezuinigen

rees had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Minimaal zes miljard euro moet het nieuwe centrum-rechts kabinet in de komende periode van vier jaar bezuinigen. De onderhandelaars van CDA, LPF en VVD hebben dat maandag afgesproken.

Vooral op de WAO en gesubsidieerde werkplekken willen de VVD, het CDA en de LPF bezuinigen. Zij zullen zich hierbij baseren op het rapport van de Centraal Economische Commissie (CEC), dat uitgaat van een stijgende werkloosheid en stagnerende economische groei. Om onder deze omstandigheden toch een overschot van 1 procent te behalen voor de aflossing van de staatsschuld en het financieren van nieuw beleid, zal het nieuwe kabinet tussen de 6 en 10 miljard moeten bezuinigen, aldus het CEC.

De fractievoorzitters Balkenende (CDA), Herben (LPF) en Zalm (VVD, zullen alle eind van de week een bezuinigingsvoorstel inleveren. De gesprekken verlopen in goede harmonie, maar informateur Donner waarschuwt wel voor teveel optimisme over een voortvarende formatie. Eerst zal nog het 'strategisch kader' moeten worden vastgesteld. Hij verwacht daar eind deze week met te kunnen beginnen.

Het is overigens enige tijd geleden dat de regering moest bezuinigen. Bij het aantreden van het eerste Paarse kabinet in 1994 werd de kaasschaaf gehanteerd. De tweede regeerperiode kenmerkte zich echter vooral door financiële meevallers.