Alarmsirenes soms niet te horen

mamamiep had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De waarschuwingssirenes die ons moeten alarmeren bij rampen en grote calamiteiten zijn in veel gemeenten niet goed te horen. Bovendien is de techniek van het systeem erg kwetsbaar en weten veel mensen niet eens wat ze moeten doen wanneer ze de sirene horen.

Uit een evaluatie van het proefalarm, dat vorig jaar werd gehouden, blijkt dat van de ongeveer 3800 sirenes die er in Nederland zijn, er 300 niet functioneerden. Daarbij komt nog eens dat de sirenes door het achtergrondlawaai in grote en drukke steden slecht te horen zijn.

Staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken gaat onderzoeken of het alarm niet vaker dan één keer per jaar getest moet worden. Ook wil hij de bevolking meer bewust maken van het alarm. Volgend jaar start men daarom met een nieuwe bredere campagne.

Op dit moment worden er al 250 extra sirenes geplaatst. Maar ook dan staan er volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nog niet voldoende. Er wordt ook onderzocht of het geluid van de sirene luider kan worden, en of het signaal indringender gemaakt kan worden.

Volgende week woensdag (5 juni) is er weer een nieuwe test.