Onthaal van Palestijn in België

Een Palestijn uit de geboortekerk is gisteravond laat in België aangekomen, zo meldt de Belgische regering in een persbericht.

Op 5 mei 2002 bereikten de Israëlische regering en de Palestijnse autoriteit een akkoord dat leidde tot de vreedzame evacuatie van de Geboortekerk in Bethlehem en tot de vermindering van de spanning. Dit akkoord waartoe de Europese Unie heeft bijgedragen en waarvoor ze haar steun toezegde, voorziet in de vrijwillige overbrenging van 13 personen naar het buitenland. Deze overbrenging wordt aanvaard door zowel de Israëlische als de Palestijnse partijen.

Ten einde het vredesproces in het Midden-Oosten maximale kansen te geven, heeft België zich bereid verklaard om één persoon te ontvangen, rekening houdend met zijn middelen en zijn wetgeving. Het verblijf van de betrokken persoon is territoriaal beperkt tot België en van beperkte duur. Dit verblijf zal, in het belang van de veiligheid van de betrokken persoon en van de openbare orde, onderworpen zijn aan een schriftelijk voorafgaandelijk akkoord van de persoon dat hij strikte veiligheidsvoorwaarden zal respecteren. Meer bepaald verbindt de betrokken persoon er zich toe om, zolang zijn eigen veiligheid en de openbare orde dit vereisen, te verblijven op een plaats die door de bevoegde Belgische autoriteiten zal worden bepaald. Daarenboven dient betrokkene, zolang zijn eigen veiligheid en de openbare orde dit vereisen, voor alle contacten die hij wenst te onderhouden, de toelating te krijgen van de bevoegde Belgische autoriteiten.