Kans op VVD in de regering groot

De kans dat de VVD gaat deelnemen aan de nieuwe regering lijkt steeds groter te worden. Vandaag hebben ook Paul Rosenm÷ller (Groen Links) en Jan Marijnissen (SP) te kennen gegeven dat ze niet willen deelnemen aan een kabinet.

Rosenm÷ller geeft aan dat de verschillen tussen zijn partij en de LPF en het CDA "onoverbrugbaar" zijn. De Groen Links-leider wil nog wel deelnemen aan een kabinet tussen CDA, PvdA en Groen Links, omdat hij begrijpt dat de VVD na de verkiezingsnederlaag liever oppositie wil gaan voeren. Echter die kans lijkt vrijwel uitgesloten, aangezien de PvdA door de enorme verkiezingsnederlaag eieren voor zijn geld kiest en ook in de oppositie wil.

Eerder opperde Rosenm÷ller een kabinetsformatie tussen CDA, LPF en SP. Te meer omdat de SP deze mogelijkheid niet direct van de hand wees. Maar nu blijkt dat de SP toch niet wil deelnemen aan het kabinet omdat, volgens Marijnissen, de SP een te kleine partij is. Hij vreest dat hij "de twee reuzen niet naar links kan duwen".