Engelse drugs-aanpak naar Nederlands voorbeeld

Politici in Engeland hebben de regering gevraagd het drugsbeleid grondig te herzien. Een radicaal parlementair rapport bevestigt de bevindingen van talloze studies: Engeland kent vele gevallen van buitensporig drugs gebruik en heeft het hoogste aantal drugs-gerelateerde sterftes binnen de EU.

De regering weigert echter haar houding ten opzichte van de trendy uitgaansdrug Ecstasy te versoepelen. "Ecstasy kan onvoorspelbare reacties oproepen en tot de dood leiden. Er is geen veilige dosis", aldus de minister van binnenlandse zaken.

Volgens het rapport zouden de Britten een voorbeeld moeten nemen aan de Nederlandse en Zwitserse aanpak van drugsproblematiek. Zo zou Engeland haar 250.000 drugsverslaafden gratis hero´ne en veilige gebruikersplaatsen moeten aanbieden. Ook zou het gebruik van softdrugs als cannabis niet langer strafbaar moeten zijn. Ecstasy, dat op dit moment dezelfde A status heeft als hero´ne en coca´ne, zou lager geclassificeerd moeten worden naar een B status, evenals cannabis, dat binnenkort de lagere C status krijgt, waardoor het bezit van kleine hoeveelheden niet langer strafbaar is.

"De drugspolitiek in dit land faalt al decennia", volgens conservatieve oppositie politicus David Cameron. "Drug misbuik is en het aantal drugsdoden is gestegen en de helft van alle diefstallen worden gepleegd als gevolg van drugsverslaving". Cameron zegt te hopen dat het rapport zal leiden tot een vernieuwde aanpak van het drugsprobleem.

Zoals het spreekwoord luidt: "Goed voorbeeld doet goed volgen"