Populariteit van Bush daalt

Natalie had ons via de newssubmit het volgende te melden (herschreven en al):

De populariteit van de Amerikaanse President Bush daalt. Zo blijkt uit een onlangs gehouden peiling van ABC News/Washington Post. De kersverse President kan nog altijd op de steun van 76 procent van de bevolking rekenen. Maar het is niet meer de 92 procent van september 2001.

52 procent van de Amerikanen is inmiddels ook van mening dat de overheid nieuwe aanslagen niet kan voorkomen. Kortgeleden liet Vice-President Cheney weten dat nieuwe aanslagen 'vrijwel zeker' zijn.

De president en de inlichtingendiensten hebben het momenteel zwaar te voorduren omdat bekend is geworden dat zij aanwijzingen hadden voor de aanslag op het WTC maar hier niks mee gedaan hebben. In een reactie op alle kritiek laat Bush weten dat zijn regering alles zal doen om een nieuwe aanslag te voorkomen.

Een meerderheid van de ondervraagden vindt overigens dat de aanwijzingen voor de aanslag van 11 september jl. te vaag waren.