Herben: Liever Wiegel dan Balkenende

Sorcerer had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Herben, de leider van de LPF, zegt in een interview met Barend en Van Dorp dat hij wil meepraten over de keuze van een nieuwe minister-president. Hij meent dat de LPF dit recht heeft, omdat het CDA de grote winst vooral te danken heeft aan de opkomst. Naast dat LPF wil meepraten mag van Herben ook de VVD meepraten over de nieuwe premier. Hij zou namelijk liever Wiegel op de plek van de nieuwe premier zien dan Balkenende.

Herben zelf heeft geen aspiraties voor premierschap dan wel ministerschap, hij blijft liever fractievoorzitter van zijn partij. Tot nu toe heeft de LPF alleen met Joep van den Nieuwenhuizen gesproken over een eventuele in te vullen ministerspost.