Spanjaarden willen minder immigranten

Uit een vandaag verschenen uitslag van een enquîte onder duizend Spanjaarden blijkt dat veel Spanjaarden vinden dat er veel te veel immigranten in hun land zijn: 70% vindt hun aantal te hoog. Ongeveer 60% legt ook een verband tussen het aantal immigranten en de gestegen criminaliteit.

75% van de inwoners van Spanje willen nu dat de christen-democratische premier Aznar de grenzen minder ver openzet voor buitenlanders. Maar liefst 90% van de ondervraagden vindt dat de politieke partijen een pact moeten sluiten om de immigratie te beteugelen.

Spanje wordt vooral gekozen door Noord-Afrikanen (meest Marokkanen) die illegaal de Europes Unie binnen willen. In 2001 werden 45.000 immigranten tegengehouden die illegaal Spanje in wilden, 10.000 meer dan in 2000.