Ook doofpot RK-kerk Nederland bij sexueel misbruik

Uit onderzoek van het NRC-Handelsblad blijkt dat de rooms-katholieke kerk in Nederland gevallen van seksueel misbruik stelselmatig geheim houdt. Woordvoerders van de zeven bisdommen bevestigen dat deze geen aangifte doen.

Bovendien blijkt dat de bisdommen niet altijd optreden tegen ontspoorde geestelijken. Priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik kregen elders vergelijkbare functies. Pedofiele affaires van geestelijken en gevallen van seksueel misbruik worden meestal buiten de publiciteit gehouden en niet aan het openbaar ministerie gemeld.

De katholieke kerk is onder meer in de Verenigde Staten in opspraak geraakt door een reeks van seksuele schandalen met priesters. De bisdommen in Nederland handelen met het binnenskamers houden van affaires net als de bisdommen in Amerika.