LPF-kandidaten staan op hitlist moordenaars

Sorcerer had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Lijst Pim Fortuyn heeft van Justitie vernomen dat er mogelijk ook aanslagen zijn beraamd op andere kandidaat-kamerleden. De personen worden door de politie extra beveiligd. Intussen bereidt LPF zich voor op de kabinetsformatie en komen er aanmeldingen binnen van diverse topmanagers.

Bestuurslid Peter Langendam zei in Nova dat niet nader genoemde personen van LPF op een zogeheten 'hitlijst' staan. "Volgens justituele bronnen zijn er aanwijzingen dat er meerdere aanslagen beraamd zijn op mensen van onze lijst," zei Langendam. "Het was een zeer professionele moordenaar. Ik denk niet dat het een gewone milieu-idioot was."

Woordvoerder Herben, nummer zes op de lijst, maakt zich 'ernstig zorgen'. "Er is ons verteld dat er mogelijk meer dan één betrokkene is. We moeten het zekere voor het onzekere nemen."

Herben en Langendam uitten kritiek op de uitspraken van Fortuyns vriend en topmakelaar Harry Mens dat de partij zou moeten worden opgeheven, omdat Fortuyn de kwaliteit van de kandidaten niet voldoende zou hebben gevonden.

"Mens heeft dat waarschijnlijk in een vlaag van verstandsverbijstering gezegd. Hij moet gewoon zijn mond houden," zei Langendam. "Pim zou zeggen 'it's a bloody shame", aldus Herben. Mens heeft volgens Langendam een aantal kandidaten voor de lijst voorgesteld, daarvan zouden er vier door Fortuyn zijn afgewezen.

Herben: Stem zoals voor de moord
Kandidaat-Kamerlid en woordvoerder voor de LPF Mat Herben heeft opgeroepen om vooral te gaan stemmen op de partij die de kiezers voor de moord in gedachten hadden. Herben en de andere partijen willen de verkiezingen op die manier zo zuiver mogelijk houden. Fortuyn krijgt geen opvolger tot na de verkiezingen.

De oproep kwam aan het eind van een persconferentie van alle lijsttrekkers, Tweede-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven en vertegenwoordigers van de Lijst Pim Fortuyn. Herben: "Pim was in hart en nieren een democraat. Dus ga stemmen! De partij maakt niet uit! Stem alleen op Pim als u het eens bent met zijn gedachtengoed. Stem op de partij die u voor de moord in uw gedachten had."