CDA neemt afstand van GroenLinks

Het CDA heeft vooralsnog geen zin om naar GroenLinks te lonken. Ook niet nu samenwerking met de LPF steeds minder voor de hand lijkt te liggen. ,,Waar we een coalitie met Fortuyn niet 1, 2, 3 zien zitten, zien we het met GroenLinks ook niet 1,2,3'', zei CDA'er Wijn op de dagelijke campagnebijeenkomst.

De afgelopen week had CDA-leider Balkenende meer afstand genomen van de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Het is hem een doorn in het oog dat die lijst geen extra geld in de zorg wil steken en de moslimcultuur ,,achterlijk'' noemt.

GroenLinks pest bedrijven

Volgens het CDA pest GroenLinks Nederlandse bedrijven en wil de partij het asielbeleid zo goed als afschaffen.

Volgens Wijn pest de partij het bedrijfsleven het land uit door ,,een waaier van milieubelastingen'' en bezuiniging op infrastructuur te willen. Wijn laakt ook de versoepelende asielmaatregelen die GroenLinks wil doorvoeren. ,,Dit komt heel dicht bij het afschaffen van het asielbeleid.''

GroenLinks wil asielzoekers die na anderhalf jaar nog geen uitsluitsel hebben over hun toekomst, automatisch een verblijfsvergunning geven.