'Neger en creool moeten uit woordenboek'

De commissie Gelijke Behandeling neemt maandag een klacht in behandeling van mensen die vinden dat de woorden 'neger' en 'creool' moeten verdwijnen uit het woordenboek de Dikke Van Dale.

De klacht is ingediend door nabestaanden van slaven verenigd in de 'Stichting Eer- en Herstelbetalingen Slachtoffers van Slavernij' uit Suriname.

Politiek-incorrect

De uitgeverij van De Dikke Van Dale piekert er niet over om de woorden uit het woordenboek te verwijderen. Van Dale verdedigt zich met de stelling dat de woorden in beginsel een neutrale aanduiding zijn voor zwarte mensen. Dat 'neger' soms een ongunstige bijklank heeft en door sommigen als politiek incorrect wordt beschouwd, doet daar niets aan af.

"Het woord 'neger' wordt in de gesproken en geschreven Nederlandse taal gebruikt en behoort daarom in een beschrijvend woordenboek te worden behandeld", aldus hoofdredacteur drs. T. den Boon van de ''Dikke''.

Eerder dit jaar verzocht een Turkse Nederlander het woord 'Turk' uit de Dikke van Dale te schrappen. De rechter wees het verzoek af.