Veel consanguiniteit bij Turken en Marokkanen

Volgens hoogleraar L. Eldering wordt Nederland in toenemende mate geconfronteerd met de schaduwkanten van consanguiniteit (huwelijken binnen een familie).

Wie trouwt met zijn neef of nicht loopt veel meer kans op kinderen met een (verstandelijk) handicap of erfelijke ziektes. Uit een onderzoek blijkt dat dit vooral bij Marokkanen en Turken kan voorkomen, daar 30% van hen die een partner uit het land van herkomst haalt, trouwt met zijn neef of een nicht.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht dat aangeboren afwijkingen de voornaamste doodsoorzaak vormen onder jonge migranten.

Druk op jongeren

Maar liefst 75% van de Turken en Marokkanen 'importeert' zijn bruid (of bruidegom) uit Turkije of Marokko. Volgens scheidend hoogleraar interculturele pedagogiek aan de Universiteit van Leiden, L. Eldering, komt dit omdat de druk die familie op jonge Turken en Marokkanen uitoefent, om een partner uit het moederland te halen, erg groot is. "Daarbij is het hemd nader dan de rok", meent de hoogleraar. Ze trouwen dus eerder met een familielid dan met een iemand van de lokale gemeenschap.

Psychische problemen

Omdat vooral de combinatie neef-nicht erg populair is, lopen deze Turkse en Marokkaanse paren twee keer zoveel kans op kinderen met een (verstandelijk) handicap of erfelijke ziektes als andere paren. De kans daarop wordt nog groter als het traditie is dat neven en nichten binnen de familie met elkaar trouwen. Veel Turkse en Marokkaanse echtgenoten raken in psychische problemen als ze geconfronteerd worden met de zorg voor een (verstandelijk) gehandicapt kind. Dikwijls komen ze daardoor ook in grote geldzorgen, aldus de Leidense hoogleraar.

Meer voorlichting

Eldering pleit voor betere voorlichting onder Turken en Marokkanen over de risico's van dit soort huwelijken. Ook zou de overheid erfelijkheidsonderzoeken onder allochtonen moeten stimuleren.=
Wie dit gevoelige nieuwsbericht misbruikt om te schelden, kan rekenen op een ban.