'Geen donor, dan ook geen orgaan'

Er is nog steeds een groot tekort aan orgaandonoren. Ondanks een reeks maatregelen en campagnes blijft het aantal wachtenden op een orgaantransplantatie maar groeien: voor nieren zijn er nu 1290 wachtenden, voor levers 100.

Daarom stelt directeur patiëntenzorg P. van Kogelenberg, van ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom: Wie zich niet als orgaandonor heeft aangemeld, zou moeten worden uitgesloten van het ontvangen van organen.
Van Kogelenberg: "Omdat het op andere manieren klaarblijkelijk niet lukt, moeten we mensen die weigeren organen af te staan, ook niet meer voor het ontvangen van organen in aanmerking laten komen."

Directeur B. Haase van de Nederlandse Transplantatie Stichting vindt het idee veel te ver gaan: Je hoort dergelijke ideeën wel vaker, maar het is de eerste keer dat ik dit geluid hoor uit de mond van een directeur patiëntenzorg, aldus Haase. Hijzelf ziet meer in een uitbreiding van het puntensysteem voor transplantatie-kandidaten, waarbij geregistreerde donoren een bonus krijgen.

Haase vindt het idee eigenlijk een soort chantage: Geen donor, dan ook geen orgaan. Van Kogelenberg noemt het echter 'een vorm van solidariteit' als ontvangers van organen ook bereid zijn ze af te staan.