Site Lijst Fortuyn sluit forum

thaduck had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Webwereld meldt dat het discussieforum op de site van de Lijst Pim Fortuyn twee weken na de opening alweer is gesloten. Er zou op grote schaal misbruik worden gemaakt van het forum.

Deelnemers aan discussies zouden proberen de Lijst Pim Fortuyn te beschadigen door het aangaan van discussies over de gevoelige onderwerpen.

Op het forum van de Lijst Pim Fortuyn staat nu de volgende tekst te lezen: "Wij hechten veel waarde aan het interactief contact met onze achterban via deze rubriek. Door diverse personen, vaak onder een valse naam, wordt echter misbruik van deze mogelijkheid gemaakt."