Aantal verkeersdoden historisch laag

Het aantal verkeersdoden onder automobilisten is voor het eerst in vijftig jaar onder de duizend uitgekomen. Er werden in 2001 "maar" 993 personen geregistreerd, die door een ongeval om het leven kwamen. In 2000 waren dat er nog 1082.

Ook valt het op dat naast de daling van de verongelukte automobilisten, ook het aantal doden na een brommerongeval een stuk lager ligt. De meeste verkeersdoden vallen nog steeds in de leeftijdscategorie van 16 jaar tot en met 25 jaar.