Experiment met bellende container een succes

mr_FOK had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het experiment met bellende vuilcontainers in Groningen is een groot succes. Wanneer de bakken vol zijn geven die, via een modem, zelf een belletje naar de milieudienst zodat die het weer op tijd leeg kan maken.

Hiermee wil de gemeente de overlast van het zwerfvuil tegengaan en het vuil efficienter op laten halen. Volgens de projectleider is dat goed gelukt. Er staan namelijk geen zakken meer naast de weg, omdat de containers vol zouden zijn. Ook de burgers zijn tevreden met de ondergrondse bakken.