Veel fraude met Somalische kinderen

Somalische kinderen worden door zogenaamde familieleden massaal naar Nederland gehaald uit winstbejag. Justitie en politie in Leeuwarden zijn gestuit op een grootschalige fraude door vluchtelingen uit SomaliŰ.

De Somalische mensensmokkelaars blijken al jaren actief te zijn met als enig doel rijksvergoedingen en kinderbijslag op te strijken. Somalische vluchtelingen blijken ook geregeld met vakantie naar hun geboorteland te gaan, hoewel ze een verblijfsstatus hebben gekregen omdat hun leven in hun eigen land wordt bedreigd. Ook asielzoekers die nog in de procedure zitten, reizen vrolijk heen en weer, terwijl dat absoluut verboden is.

Gesluierd op pasfoto

Verder worden illegalen naar Nederland overgebracht op paspoorten van genaturaliseerde Somalische vrouwen. Dat komt omdat Nederland toestaat dat die vrouwen gesluierd op pasfoto's mogen, waardoor herkenning vrij moeilijk is.

Justitie in Leeuwarden heeft deze praktijken vooral aan het licht kunnen brengen door telefoons van vluchtelingen af te tappen.

Minister weet van niets

De politiek gevoelige informatie is begin dit jaar door het OM in Leeuwarden doorgespeeld naar minister Korthals (Justitie), het college van procureurs-generaal, de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de Koninklijke Marechaussee. Toch reageerde het ministerie van Justitie gisteren ontwijkend. Volgens een woordvoerder kent men de inhoud van het rapport niet. De informatie zou de minister en de IND niet bereikt hebben.