Van Boxtel: Religieus onderwijs afschaffen

D66 minister van Boxtel (Integratie) wil artikel 23 van de grondwet ter discussie stellen. Dat deed hij al eerder vorige week, in het tv-programma De Kloof van Paul Witteman, maar vandaag geeft hij meer uitleg in een interview met de Gemeenschappelijke Pers Dienst (regionale kranten).

Artikel 23 uit de grondwet regelt de vrijheid van onderwijs. Het stond al in de Grondwet van 1848, maar kreeg in 1917 na de Schoolstrijd zijn huidige vorm. Het vormt de basis voor het zogenoemde duale onderwijsstelsel, waarin bijzondere scholen dezelfde positie krijgen als openbare. Voornaam verschil is dat bijzondere scholen leerlingen op basis van hun grondslag mogen weigeren.

,,Schaf religieus gebonden onderwijs af. Op de bijbelschool of de koranschool geef je dan onderwijs in de religie. Het is tijd voor de ontnuchtering van het onderwijs'', aldus Van Boxtel. Kortweg komt het er op neer dat christelijke en islamitische scholen moeten verdwijnen. Volgens Van Boxtel vormen islamitische scholen een belemmering voor de integratie, maar je kunt die scholen niet verbieden zonder dat je ook het andere bijzondere onderwijs afschaft.

Van Boxtel benadrukt dat hij dit niet zegt als minister van het huidige kabinet, maar op persoonlijke titel. Het voorstel gaat zelfs nog verder dan wat D66 in haar partijprogramma heeft staan. D66 wil wel ingrijpen, onder meer omdat sommige bijzondere scholen allochtone leerlingen met een beroep op de Grondwet weigeren. Iets wat openbare scholen uiteraard niet mogen.


Voor de christelijke partijen is aanpassing van artikel 23 uiteraard een Gods gruwel, maar ook voor de VVD is het duale stelsel heilig.