Allochtone criminele jongeren anders straffen

AnTjE had ons via de newssubmit

Criminele jongeren van allochtone afkomst moeten een straf krijgen die hard bij hen aankomt. Kaalplukken werkt wellicht beter dan celstraf. Ze moeten anders gestraft worden dan autochtone jongeren.

Dat is de mening van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling. Het instituut schrijft dit in een reactie op de kabinetsnota over integratie en immigratie.

Volgens Forum heeft uitsluitend gevangenisstraf op de ervaren allochtone jongeren niet genoeg afschrikwekkend effect. Jonge allochtonen hebben vaak bewondering voor criminelen vanwege de rijkdom die ze hebben vergaard. De regering moet daarom maatregelen nemen waarmee criminelen hun bezit, verkregen door misdaad, kwijtraken.

Problemen te veel verzwegen

T. van den Klinkenberg, woordvoerdster van Forum, zegt dat de regering en Tweede Kamer in het verleden te veel geprobeerd hebben problemen rondom allochtonen onder de mat te vegen. "Allochtonen zijn hierdoor juist extra gestigmatiseerd. Politici moeten problemen erkennen en benoemen. Dat is een begin van een oplossing. Anders krijgen figuren als Fortuyn juist de kans om veel aanhang te krijgen."

Verder pleit Forum voor meer leerlingbegeleiders op scholen, om te voorkomen dat allochtone jongeren zonder diploma school verlaten. Ook zouden alle allochtone jonge kinderen in aanmerking moeten kunnen komen voor voorschoolse opvang. Deze vorm van onderwijs voorkomt dat jonge kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen.