Motel Tiel weer verbouwd zonder vergunning

Slambam had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Van der Valk leert het ook nooit. Nadat op 10 februari het parkeerdak van Motel Tiel instortte, naar later bleek vanwege bouwtechnische fouten, is het horecabedrijf wederom begonnen met verbouwingen zonder vergunning.

Dit stelt de gemeente Tiel na controles. De werkzaamheden zijn afgelopen vrijdag neergelegd op last van de gemeente.
Tijdens een controle ontdektte ambtenaren dat Van der Valk bezig was een vloer voor een nieuw restaurant te leggen op de plek waar nu nog een zwembad is. Hier was geen vergunning voor verleend.

Men wilde het zwembad ombouwen tot een restaurant om zodoende het hotel weer in gebruik te kunnen nemen. Dat is nu op last van de gemeente gesloten. Van der Valk heeft de bouwtechnische aanpassingen aan het restaurant voorlopig op de lange baan geschoven.