Taalniveau allochtonen na cursus erg laag

De verplichte inburgeringscursussen voor allochtonen werpen weinig vruchten af. Slechts 15% van de allochtonen die een cursus heeft gevolgd, spreekt voldoende Nederlands om zich op de arbeidsmarkt te kunnen redden. De cursussen bestaan uit taalles en uitleg over de Nederlandse samenleving.

Dit blijkt uit een onderzoek naar het effect van de cursussen, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een kwart van de cursisten spreekt na afloop van de inburgeringscursus genoeg Nederlands om bijvoorbeeld boodschappen te kunnen doen. 60% spreekt na afloop van de cursus vrijwel geen woord Nederlands.

De inburgeringscursus is verplicht voor nieuwkomers in Nederland: bijvoorbeeld asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen en ingehuwde bruiden.