Philip Morris moet schadevergoeding betalen

Een Amerikaanse rechtbankjury heeft geoordeeld dat tabaksfabrikant Philip Morris 150 miljoen dollar schadevergoeding moet betalen aan de nabestaanden van een vrouw die aan longkanker overleed. Het is voor het eerst dat een dergelijke uitspraak is gedaan in een zaak die draaide om sigaretten met een laag teergehalte.

De vrouw, die in 1964 begon met roken en in 1976 overstapte op teerarme Merit-sigaretten, overleed in 1999. Haar familie klaagde Philip Morris aan en eiste voor de rechter een schadevergoeding van ruim 300 miljoen dollar.

Een jury bepaalde dat de tabaksfabrikant voor het grootste deel verantwoordelijk was voor de dood van de vrouw, die 53 jaar werd. Maar ze bepaalde ook dat de vrouw zelf schuld had omdat ze ervoor koos om te gaan roken. Daarop stelde zij de schadevgoeding vast op 150 miljoen dollar.

Philip Morris heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan als de rechter het bedrag van 150 miljoen dollar niet verlaagt.
De fabrikant van onder meer Marlboro is in het verleden tot veel hogere boetes veroordeeld. Vorig jaar bepaalde een Amerikaanse jury dat de onderneming 3 miljard dollar moest betalen aan een kankerpatiënt. Later werd dit bedrag door een rechter verlaagd tot 'slechts' 100 miljoen dollar. Ook tegen die uitspraak loopt een hoger beroep.