Fikse kritiek op gebruik schoolcomputers

Er is zeer forse kritiek op het gebruik van computers in het onderwijs geuit door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Volgens het adviesorgaan is er weliswaar veel geld gestoken in de aanschaf van computers, maar worden de apparaten slecht benut.

Leerkrachten hebben onvoldoende kennis om informatie- en communicatietechnologie daadwerkelijk in het onderwijs te gebruiken. Verder ontbreekt het aan goede software en vernieuwende leermethoden. Volgens de WRR is er meer geld nodig, vooral voor de laatste twee zaken.